• นักมวยปล้ำเบอร์ 1 ของโลกในแต่ละปี (2015- 2021)
    จัดอันดับโดย Pro Wrestling Illustrated

    การจัดอันดับของ Pro Wrestling Illustrated จะนับผลงาน รางวัลต่างๆ รวมถึงสถิติการแพ้ – ชนะ ในแต่ละปีของนักมวยปล้ำ