กลุ่มที่เข้าร่วม

Group logo of สมาคม WWE
สมาคม WWE
สาธารณะ
Group logo of สมาคม AEW
สมาคม AEW
สาธารณะ
Group logo of สมาคม NJPW
สมาคม NJPW
สาธารณะ

สมาคมที่ชอบ

WWE
75%
NJPW
50%